DOTACJE UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

drukarnia wowo
Tytuł projektu:
"Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań w Firmie WOWO Sp. z o.o."
Nazwa beneficjenta:
Drukarnia Offsetowa "WOWO" Sp. z o.o., ul. Przędzalniana 20, 90-034 Łódź
Wartość całkowita projektu:
11 344 900,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:
6 259 548,75 PLN
Okres realizacji:
01/10/2014 - 30/11/2015
Numer projektu:
UDA-POIG.04.04.00-10-070/13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Pokaż dokument)
drukarnia wowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

drukarnia wowo
Nazwa beneficjenta:
Drukarnia Offsetowa "WOWO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu:
"Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań czteropunktowych z bigą przestrzenną jako wynik własnych prac B+R w Firmie WOWO Sp. z o.o.
Numer projektu:
UDA-RPLD.03.03.00-00-046/13-00
Całkowita wartość projektu:
2 550 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:
1 257 150,00 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. (Pokaż dokument)
drukarnia wowo